آشنایی با بیماری صرع

آشنایی با بیماری صرع

۱۳ مهر ۱۳۹۴

۱۳ مهر ۱۳۹۴

بیماری صرع به علت فعالیت الکتریکی شدید و نابجای سلول‌های عصبی در قشر مغز ایجاد می‌شود. با توجه به محل […]

متن کامل
هفت بوگیر خوردنی

هفت بوگیر خوردنی

۱۲ مهر ۱۳۹۴

۱۲ مهر ۱۳۹۴

آیا می دانیدبوگیرهای خوردنی کدامند واینکه بوی بدن هر فرد منحصر به خود اوست و از طریق غدد عرق خارج می […]

متن کامل
کاهش وزنسرطاناسترسافسردگیفشار خونپوکی استخواندیابت