سکته مغزی

سکته مغزی در کمین شماست

۸ آبان ۱۳۹۵

۸ آبان ۱۳۹۵

طب روم: یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر در دنیا و کشورمان سکته مغزی می باشد. سکته مغزی دلایل […]

متن کامل
سرطان

سرطان همین نزدیکی هاست!

۱ آبان ۱۳۹۵

۱ آبان ۱۳۹۵

طب روم: نام سرطان لرزه بر انداممان می اندازد و این در حالیست که شما با رعایت برخی نکات به […]

متن کامل
کاهش وزنسرطاناسترسافسردگیفشار خونپوکی استخواندیابت